برقدار شدن خط 230 کیلوولت پست ابرکوه به کلیدخانه معدن اسمالون

 برقدار شدن خط 230 کیلوولت پست ابرکوه به کلیدخانه معدن اسمالون

خط 230 کیلوولت پست ابرکوه به کلیدخانه معدن اسمالون در تاریخ 99/12/16 بصورت رسمی برقدار گردید.
در سال 1398 احداث خط 230 کیلوولت دو مداره ابرکوه – مروست و خط اختصاصی 132 کیلوولت تک مداره پایه بتنی معدن اسمالون در دستور کار قرار گرفت و نهایتا انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی خط از سوی شرکت توسعه و نوسازی معادن ایران به شرکت موننکو ایران محول گردید. مسیر خط اختصاصی 132 کیلوولت برقرسانی به معدن اسمالون، انشعابی از خط 230 کیلوولت ابرکوه – مروست بوده که بصورت کامل در استان یزد واقع می باشد. طول خط مذکور شامل 90 کیلومتر خط 230 کیلوولت و 10 کیلومتر خط 132 است. کارفرمای این پروژه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- طرح ایجاد زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی می باشد.