بهره برداری از پست 400/63 کیلوولت جهانبین

بهره برداری از پست 400/63 کیلوولت جهانبین

در تاریخ 27 بهمن ماه سال جاری، پست 400/63 کیلوولت جهانبین به بهره برداری رسید.
پست 400 به 63 کیلوولت جهان بین در زمینی به مساحت 25 هکتار با دو دستگاه ترانسفورماتور 200 مگاولت آمپر، 16 فیدر خروجی 63 کیلوولت و 6 فیدر 400 کیلوولت در مجاورت شهر فرادنبه احداث گردیده است. این پست با هدف افزایش پایداری شبکه و تأمین دیماند مصرفی متقاضیان و مشترکین استان چهار محال و بختیاری، تغذیه ایستگاه های 63/20 کیلوولت مناطق سپید دشت، شهرکرد، فرادنبه، بروجن، آلونی، شلمزار، فولاد چهارمحال و بختیاری و پتروشیمی بروجن به بهره برداری رسیده است.
در این پروژه، همکاری با کارفرما در اخذ اعتبار از بانک توسعه اسلامی، طراحی پایه و تفصیلی، تهیه اسناد مناقصه بین المللی و تشریفات برگزاری مناقصه بر اساس دستورالعمل های بانک توسعه اسلامی، انتخاب پیمانکار، نظارت در تمام مراحل ساختمانی، ساخت تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی پست و اتصال خطوط، نظارت بر رفع نواقص در دوره گارانتی و همکاری با کارفرما در تحویل موقت و قطعی پروژه بر عهده مهندسین مشاور موننکو ایران بوده است.