راه اندازی فاز اول مركز دیسپاچینگ آب منطقه 3 تهران

راه اندازی فاز اول مركز دیسپاچینگ آب منطقه 3 تهران

در تاریخ 19 بهمن ماه سال جاری، فاز اول مرکز دیسپاچینگ آب منطقه 3 تهران راه اندازی شد.
مرکز دیسپاچینگ مذکور، با هدف هماهنگی، پایش و كنترل دقیق تر و سریع تر ایستگاه های فشارشكن، ایستگاه های كیفیت سنجی و چاه های آب، احداث و راه اندازی شده است. شایان ذکر است در آینده چاه های آب روستایی منطقه به این مركز متصل خواهند شد. این مركز هم اكنون با پایش 56 ایستگاه فشار شكن آغاز به كار نمود و در ظرف 6 ماه آینده پایش 200 ایستگاه فشار شكن و كیفیت سنجی آب را در اختیار خواهد گرفت.
پروژه احداث مركز دیسپاچینگ آب منطقه 3 تهران شامل باز طراحی، ساخت و تجهیز یك طبقه از ساختمان اداری موجود به مساحت 270 متر مربع به عنوان مركز دیسپاچینگ آب منطقه 3 شامل اتاق كنترل اصلی، اتاق كنفرانس، اتاق مدیر، اتاق برق، اتاق سرور، اتاق استراحت و اتاق های كارشناسان می باشد که طراحی تفصیلی ساختمان، دكوراسیون داخلی و تجهیزات اداری و غیر اداری و تاسیسات برق و مكانیك، تهیه اسناد مناقصه مجزا به صورت PC برای بخش های مختلف كار شامل: دكوراسیون، تاسیسات برقی، سیستم سرمایش/گرمایش، سیستم اعلام و اطفاء حریق (از نوع گاز FM200)، تجهیزات اداری، و خرید سخت افزارهای سیستم اسكادا بر عهده مهندسین مشاور موننکو ایران می باشد.