ارائه خدمات طراحی (مراحل اول و دوم) و نظارت عالیه و كارگاهی (مرحله سوم) ایستگاه وكیل الرعایا خط یك قطار شهری شیراز


عنوان پروژه: ارائه خدمات طراحی (مراحل اول و دوم) و نظارت عالیه و كارگاهی (مرحله سوم) ایستگاه وكیل الرعایا خط یك قطار شهری شیراز
تاريخ شروع: 1394
تاريخ پايان: 1396
وضعيت پروژه: در دست انجام
كارفرما: سازمان قطار شهري شيراز و حومه
مكان: شهر شيراز


شرح خدمات خدمات طراحي، نظارت عاليه و كارگاهي شامل: • طراحي معماري و پلان ايستگاه
- طراحي سازه ايستگاه
- طراحي سيستم تخليه آبهاي نفوذي به ايستگاه
- طراحي سيستم زهكشي ايستگاه
- محاسبه و طراحي تاسيسات برقي و مكانيكي ناويژه ايستگاه
- نظارت بر اجراي كار پيمانكار ساختماني
- نظارت بر اجراي كليه پيمانكاران تجهيزات ويژه و ناويژه ايستگاه شامل:
-- پست هاي سوييچينگ
-- پست هاي كشش
-- پست هاي روشنايي
-- شبكه برق بالاسري
-- روشنايي عادي و اضطراري ايستگاهها
-- سيستم سرمايش و گرمايش
-- سيستم تهويه و دفع دود
-- سيستم سيگنالينگ
-- سيستم مخابرات
-- سيستم راديويي
-- سيستم اسكادا
-- سيستم مديريت هوشمند ساختمان
-- سيستم جمع آوري پساب و فاضلاب
-- سيستم خودكار فروش بليت


اهمیت پروژه:
در طراحی اولیه ایستگاه وكیل‌الرعایا مطابق سایر ایستگاه های خط یك قطار شهری شیراز روش اجرای ایستگاه به روش ترانشه باز پیش بینی گردیده بود كه با توجه به عرض كم خیابان زند در این منطقه و عدم امكان مسدود كردن ترافیك در این محدوده احداث این ایستگاه از دستور كار سازمان قطار شهری شیراز خارج گردیده بود. ارائه پیشنهاد شركت موننكو برای اجرای زیر زمینی این ایستگاه بدون ایجاد مسائل ترافیكی، مسدود نمودن خیابان و هزینه گزاف جابجایی تاسیسات شهری و استملاك های مورد نیاز و ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد شهروندان موجب گردید احداث ایستگاه وكیل الرعایا مجدداً در دستور كار سازمان قطار شهری شیراز قرار گیرد و با توجه به موقعیت مكانی ایستگاه كه در منطقه باستانی و در نزدیكی بازار وكیل می باشد، ‌احداث این ایستگاه به طور قطع باعث كاهش چشم گیر ترافیك در منطقه خواهد شد.