حضور موننکو ایران در دومین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند

حضور موننکو ایران در دومین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند

موننکو ایران در  دومین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند که طی روزهای 5 الی 7 بهمن ماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاه​ های بین ​المللی در شهر تهران برگزار ​گردید، حضور یافت و به بحث، تبادل نظر و ارائه شرح سوابق به بازدیدکنندگان پرداخت و نیز مذاكرات مفید و موثری را با شركت‌های فعال و معتبر مشاور و پیمانكار و تأمین کننده به منظور همكاری، به انجام رساند.