برگزاری وبینار "بکارگیری تکنولوژی AR و VR در انجام خدمات مهندسی، احداث و بهره برداری پروژه های حوزه تولید نیرو" توسط موننکو ایران

برگزاری وبینار "بکارگیری تکنولوژی AR و VR در انجام خدمات مهندسی، احداث و بهره برداری پروژه های حوزه تولید نیرو" توسط موننکو ایران

در تاریخ 30 دی ماه سال جاری، وبیناری با موضوع "بکارگیری تکنولوژی AR و VR در انجام خدمات مهندسی، احداث و بهره برداری پروژه های نیروگاهی" توسط مدیران و کارشناسان شرکت موننکو ایران و با استقبال چشمگیر نمایندگان شرکت های گروه مپنا به صورت مجازی برگزار گردید.
هدف از برگزاری این وبینار، هم اندیشی و انتقال دانش و تجربه شرکت موننکو ایران در زمینه بکارگیری تکنولوژی AR و VR در انجام خدمات مهندسی، احداث و بهره برداری پروژه های حوزه تولید نیرو و با حضور نمایندگان شرکت های گروه مپنا بود. شایان ذکر است که در این وبینار موضوعاتی در خصوص سوابق و توانمندی های موننکو ایران در این حوزه و نیز آخرین تکنولوژی ها، روش ها و متدهای بکار گرفته شده جهت انجام این مهم مطرح و در انتها نیز جلسه پرسش و پاسخ به تفصیل برگزار گردید.