اخذ قرارداد خدمات مهندسی بلند مدت با برنامه غذای جهانی (WFP) از سازمان های زیرمجموعه سازمان ملل متحد

اخذ قرارداد خدمات مهندسی بلند مدت با برنامه غذای جهانی (WFP) از سازمان های زیرمجموعه سازمان ملل متحد

موننکو ایران موفق به اخذ قرارداد خدمات مهندسی بلند مدت با برنامه غذای جهانی (WFP) از سازمان های زیرمجموعه سازمان ملل متحد گردیده است. در این قرارداد ارائه خدمات مهندسی و مشاوره تامین زیر ساختهای لازم برای تحقق ماموریت های سازمان WFP از جمله زیر ساختهای انبارها و سیلوهای نگهداری مواد غذایی، شبکه حمل و نقل جادهای، دریایی و هوایی، بهداشت و تصفیه آب، ساختمان های اداری و مسکونی، آبیاری و بهسازی صنعت کشاورزی، محافظت از خاک و ... بر عهده این مهندسین مشاور می باشد. شایان ذکر است با عقد این قرارداد ضمن توسعه فعالیت های این مهندسین مشاور در پروژه های برون مرزی، در راستای تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی این مهندسین مشاور نیز گام های موثرتری بر خواهیم داشت.
برنامه غذای جهانی یک سازمان پیشرو در امور بشردوستانه است که در بیش از 88 کشور جهان با تمرکز بر کمک های اضطراری، امداد رسانی و توان بخشی، کمک های توسعه ای و عملیات ویژه فعالیت می نماید.