پروژه مطالعه، طراحی، تهیه مسترپلان تله‌متری تأسیسات آب شهر زنجان


عنوان پروژه: پروژه مطالعه، طراحی، تهیه مسترپلان تله‌متری تأسیسات آب شهر زنجان
تاريخ شروع: 1389
تاريخ پايان: 1390
كارفرما: وزارت نيروي كشور نيجريه


شرح خدمات:
هدف از انجام پروژه مطالعه، طراحی، تهیه مسترپلان تله‌متری تأسیسات آب شهر زنجان، افزایش بهره‌وری ایمن و به روز تأسیسات آب شهر زنجان می‌باشد. با اجرای این پروژه بهبود راهبری، كاهش حوادث و خسارات، كاهش هزینه‌ها، مدیریت انرژی و پشتیبانی عملكرد سیستم از راه دور میسر خواهد گردید.