افتتاح ایستگاه مترو وکیل الرعایا خط یک متروی شیراز

افتتاح ایستگاه مترو وکیل الرعایا خط یک متروی شیراز

ایستگاه مترو وکیل الرعایا در خیابان زند باریک و مجاور بازار وکیل افتتاح شد. با افتتاح این ایستگاه، کلیه ایستگاه های خط یک متروی شیراز به بهره برداری رسیدند.
ایستگاه وکیل الرعایا با مساحت ١٥ هزار مترمربع به صورت زیرزمینی ساخته شده و برای احداث آن اعتباری بالغ بر ١٥٠ میلیارد تومان هزینه شده است. این ایستگاه در مجاورت بازار وکیل قرار گرفته و برای طراحی آن از معماری دوره زندیه الهام گرفته شده است،
طراحی و ساخت ایستگاه وکیل الرعایا به روش زیرزمینی و بدون ایجاد مزاحمت در ترافیک شهری صورت گرفته که توسط متخصصان مهندسین مشاور موننکو ایران به نتیجه رسیده است. پروژه مذکور 
که مصوبه عدم ساخت آن از سوی شورای اسلامی کلانشهر شیراز به لحاظ باریک بودن خیابان زند صادر گردیده بود، با ارائه روش اجرا و طراحی مطمئن از سوی متخصصین این مهندسین مشاور، در دستور کار سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز قرار گرفت و پروژه خدمات طراحی و نظارت عالیه و نظارت کارگاهی ایستگاه وکیل الرعایا خط یک قطار شهری شیراز به این مهندسین مشاور واگذار گردید.

شایان ذکر است، به دلیل نزدیکی ایستگاه وکیل الرعایا به بازار وکیل، این ایستگاه به صورت یک مجموعه فرهنگی و با معماری داخلی الهام گرفته از دوره زندیه طراحی شده و از گالریهای دسترسی این ایستگاه برای مناسبتهای مختلف فرهنگی و هنری استفاده خواهد شد.

طراحی و ساخت ایستگاه وکیل الرعایا در خط یک مترو شیراز، در خاک های دستی و آبهای زیرزمینی را می توان به عنوان یک شاهکار مهندسی در کشور یاد کرد.