توليد هـمزمان آب و بـرق قـشم مـپنا


توليد هـمزمان آب و بـرق قـشم مـپنا
تاريخ شروع: 1390
تاريخ پايان: 1393
كارفرما: شركت احداث و توسعه پروژه‌هاي ويژه مپنا (توسعه 3)
كارفرماي اصلي: شركت سرمايه‌گذاري مپنا
مكان: جزيره قشم

شرح خدمات

  • طراحي پايه
  • طراحي تفصيلي
  • تهيه اسناد مناقصه
  • بازبيني مدارك پيمانكاران و سازندگان
  • طراحي پست برق مجتمع
  • مديريت و يكپارچه‌سازي مدل سه‌بعدي
  • مطالعات شناسايي مخاطرات فرآيندي
  • مهندسي عمومي


 اهمیت پروژه
پروژه تولید همزمان آب و برق قشم شامل 2 توربین گازی هر یك به ظرفیت 25 مگاوات، دو واحد بویلر بازیاب حرارتی هر یك به ظرفیت حدودی 50 تن در ساعت، 2 واحد آب شیرین‌كن حرارتی هریك به ظرفیت حدودی 4500 مترمكعب در شبانه روز و تاسیسات و ساختمان‌های جنبی در جزیره قشم می‌باشد. شرکت مهندسين مشاور موننكو ایران نقش مشاور و مهندس پروژه جهت ارائه خدمات مهندسی این طرح عظیم را بر عهده دارد.