واحد نخست بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه باموفقیت به شبکه سراسری برق سنکرون شد.


بخش بخار این نیروگاه شامل سه واحد ۱۶۰ مگاواتی جمعا به ظرفیت ۴۸۰ مگاوات در دست احداث است که واحد اول بخار مجموعه در مرداد ماه سال جاری به شبکه سراسری برق سنکرون شد.

در صورت افتتاح سه واحد بخار یاد شده سالانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود و حدود ۵۰۰ مگاوات برق بدون مصرف سوخت به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.
در این پروژه، طراحی ساختمانی و تاسیسات، مشتركات (BOP) برق و مكانیك، سیستم خنك كن اصلی و تصفیه آب بر عهده شرکت موننكو ایران بوده است.