خدمات مشاوره جهت پیاده سازی بهره بردار مستقل شبکه (ISO) در کشور بنگلادش

خدمات مشاوره جهت پیاده سازی بهره بردار مستقل شبکه (ISO) در کشور بنگلادش

 تاریخ شروع: 1397

تاریخ پایان: 1398

کارفرما: شرکت پاورسل

 

شرح خدمات:
تجدید ساختار شبکه های برق در کشورهای در حال توسعه با هدف افزایش بهره وری در توسعه تامین برق و جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش عمومی در صنعت برق امر مهمی به شمار می آید. در همین راستا، ایجاد یک محیط رقابتی و شفاف برای کلیه سازمان ها جهت ارائه خدمات خود لازم می باشد.
از اینرو و در راستای احقاق این هدف، ایجاد بهره بردار مستقل شبکه (ISO) بعنوان یکی ار ابزار موجود جهت ایجاد محیطی بدور از تبعیض جهت مشارکت کلیه سازمان ها (عمومی و خصوصی) می باشد که در عین حال می تواند امنیت شبکه را نیز تضمین نماید.
بنگلادش نیز، به عنوان کشوری با رشدی چشمگیر در بخش اقتصاد و برق، با هدف ایجاد بستری مناسب جهت پیشبرد برنامه های توسعه شبکه برق خود از طریق یک شیوه کارآمد و اقتصادی و جذب سرمایه گذاری بیشتر در بخش مذکور، اقدام به پیاده سازی ISO در شبکه خود نموده است. با در نظر گرفتن این هدف، در پروژه پیاده سازی ISO در کشور بنگلادش، مدل های مختلف ISO موجود در سراسر جهان مورد تحلیل قرار خواهند گرفت و با انتخاب مدلی مناسب جهت استفاده در کشور بنگلادش، تغییرات لازم با توجه به الزامات کشور بنگلادش بر مدل منتخب اعمال گردیده و در نهایت بر اساس مدل تطبیقی و در نظرگیری نظرات و دغدغه های تمامی ارکان فعال در بخش برق برنامه ای مناسب جهت پیاده سازی این نهاد در ساختار بخش برق این کشور ارائه خواهد شد.