خدمات مهندسی و مشاوره ارتقاء پايداری و قابليت اطمينان سيستم قدرت در برابر ريز گردها

خدمات مهندسی و مشاوره ارتقاء پايداری و قابليت اطمينان سيستم قدرت در برابر ريز گردها

تاریخ شروع: 1398

تاریخ پایان: 1399

کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

مکان: ایران- استان خوزستان- اهواز

 

شرح خدمات: خدمات درخواستی کارفرما در این پروژه شامل موارد ذیل میگردد:

- بررسی پدیده ریزگردها و تأثیر آن بر صنعت برق
- بررسی تجربیات شرکت های برق منطقه ای و تجربیات سایر کشورها 
- جمع آوری نظرات کلیه مشاورین و متخصصین حوزه صنعت برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای 
- شرکت در جلسات مشترک با نمایندگان استان خوزستان و سایر استان های با شرایط اقلیمی مشابه 
- بررسی کلیه راهکارهای موجود برای مقابله با پدیده ریز گردها
- جمع بندی کلیه مستندات و تهیه گزارش نهایی مشکلات پیش آمده و ارائه راهکارهای نهایی از دیدگاه فنی، اقتصادی وسایرتبعات اجتماعی

 

اهمیت پروژه:

در سال­های اخیر پدیده نوظهور ریزگردها منجر به مشکلات متعددی در سطح شبکه قدرت کشور شده است و هر یک از شرکت​ های برق­ های منطقه ­ای راهکارهای گوناگونی برای مقابله با این مشکلات اتخاذ نموده­ اند. به علاوه، این مسئله مشکلات زیادی را در مسیر برق رسانی و انتقال انرژی الکتریکی سبب شده است. حل این مشکل برگام​ های زیراستوار می ​باشد:

- شناسایی منشا ریزگردها
- شناسایی ساختار ریزگردها
- ارائه راهکار
در این راستا، طرح ویژه ملی"ارتقا پایداری و قابلیت اطمینان سیستم قدرت در برابر پدیده ریزگردها" از سوی شرکت توانیر به شرکت برق منطقه­ ای خوزستان و به نمایندگی از وزارت نیرو و 5 شرکت برق منطقه ​ای مواجه با این مسئله و با هدف به حداقل رساندن زمان خاموشی­ های برنامه­ ریزی نشده ناشی از این پدیده ابلاغ شد