خدمات مشاوره فاز 3 (نظارت عالیه و كارگاهی) عملیات تاسیسات برقی و مكانیكی منطقه یك آزادراه تهران- شمال

خدمات مشاوره فاز 3 (نظارت عالیه و كارگاهی) عملیات تاسیسات برقی و مكانیكی منطقه یك آزادراه تهران- شمال

تاریخ شروع: 1395

تاریخ پایان: 1398

کارفرما: شركت آزاد راه تهران- شمال

مکان: استان های تهران و البرز - ایران

 

شرح خدمات:

-خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرای كار، كنترل پیشرفت كار

- خدمات مهندسی

- خدمات ارجاع كار

- خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت

- خدمات كنترل كیفیت

- خدمات برآورد، كنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها

- خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی (دوره تضمین) و تحویل قطعی

 

اهمیت پروژه:

آزادراه تهران - شمال با هدف ایجاد شبكه آزاد راهی در كریدور شمال - جنوب جهت دسترسی آسان تهران به شمال ایران به منظور توسعه گردشگری و اقتصادی استانهای شمالی در حال احداث می باشد. مزایای این طرح عبارت است از:

- کاهش طول مسیر از 185 کیلومتر به 121 کیلومتر به میزان 64 کیلومتر

- کاهش مصرف میزان سوخت

- کاهش آلودگی زیست محیطی

- کاهش زمان سفر از 4 ساعت به 2 ساعت

- سبک سازی بار ترافیکی تحمیلی استان تهران به استان البرز در ایام تعطیل