خدمات مشاوره برای اجرای پروژه‌های مستر پلان تله‌متری شهر تهران (طرح اسكادا) و انجام نظارت عالیه و كارگاهی


عنوان پروژه: خدمات مشاوره برای اجرای پروژه‌های مستر پلان تله‌متری شهر تهران (طرح اسكادا) و انجام نظارت عالیه و كارگاهی 
تاريخ شروع: 1393
تاريخ پايان:
کارفرما: شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران

هدف از انجام پروژه:
پروژه " خدمات مشاوره براي اجراي پروژه‌هاي مستر پلان تله‌متري شهر تهران (طرح اسكادا) و انجام نظارت عاليه و كارگاهي" با هدف ارتقاء سطح بهره برداري از تاسيسات و كنترل صحيح فرايند هاي آب و فاضلاب، پيش بيني نياز آبي و افزايش رضايت مندي مشتركين به لحاظ كمي و كيفي آب و پساب تحويلي به محيط زيست ، كاهش هزينه هاي انجام فرآيند ها، تسريع اجراي خدمات و بهره وري بيشتر از امكانات همراه با كنترل مصرف انرژي در تاسيسات،كاهش آب بدون درآمد و كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري در محدوده شركت‌هاي آب و فاضلاب تهران تعريف شده بود كه جهت نيل به اين اهداف شركت موننكو ايران خدمات مشاوره (در تمامي مراحل طراحي پايه، تهيه اسناد، برگزاري مناقصه و نظارت عاليه و كارگاهي) را در حوزه هاي ذيل به شركت تامين و تصفيه به نمايندگي از شركت‌هاي آب و فاضلاب شهر تهران ارائه نموده است.


شرح خدمات:
- اجراي سيستم اسكاداي چاه‌هاي آب تهران
- بازنگري، بررسي مجدد و رفع اشكالات شبكه مخابراتي بستر ارتباطي باند UHF
- اجراي سيستم ديتالاگر و كنترل فشارشكن‌ها در تمام نقاط شهر تهران
- توسعه حفاظت و امنيت سامانه اسكاداي فعلي
- تهيه گزارش مستند مبتني بر وضعيت سامانه موجود و مقايسه با موارد در حال استفاده در جهان
- اتوماسيون تأسيسات آبگير بيلقان
- سيستم انتقال اطلاعات تأسيسات بر روي شبكه‌ي اپراتورهاي تلفن همراه (APN)
- طرح توسعه ساختمان مركز كنترل و هماهنگي و توسعه‌ي تجهيزات آن
- اجراي سيستم مانيتورينگ تصفيه‌خانه‌هاي آب و اتصال ارتباط كامل و جزء به جزء آنها به سامانه اسكاداي فعلي
- اجراي سامانه كيفيت‌سنجي شبكه آب تهران
- اجراي سامانه پيش‌فروش آب از طريق كنتورهاي شارژي
- سامانه اسكاداي فاضلاب تهران
- قرائت از راه دور مشتركين آب شهري
- قرائت كنتور مشتركين خاص


اهميت پروژه:
اهميت و حساسيت بهره‌برداري يكپارچه، حفظ ايمني شبكه آب‌رساني، تداوم در آب‌رساني، اصول صحيح بهره‌برداري، گستردگي شبكه آب‌رساني و تعدد ايستگاه‌ها، عملاً بهره‌برداري مدرن و متمركز از اين شبكه‌ها را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. پياده‌سازي سيستم اتوماسيون و اسكادا در پروژه‌هاي آبرساني و تصفيه فاضلاب در جهت مديريت يكپارچه، تاثير به‌سزايي در بهبود شرايط اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي كشور داشته و عملكرد اين فرآيندها را بهينه مي‌نمايد. تأمين مداوم آب، نگهداري سطح مخازن آب در وضعيت مطلوب، حفاظت از خطوط آبرساني و توزيع و كنترل فشار آب توزيع شده، كنترل كيفيت آب توزيع شده، تعمير و نگهداري بلادرنگ، كنترل مصرف انرژي، بهره‌وري بيشتر و مانيتورينگ و كنترل شبكه و زيرسيستم‌هاي مختلف بهره‌برداري آب با استفاده از سيستم يكپارچه اسكادا در اين سطح وسيع براي اولين بار در ايران و در شهر تهران انجام مي گردد.