برگزاری دوره آموزشی "کابل های خودنگه دار در شبکه های توزیع نیرو" توسط موننکو ایران

برگزاری دوره آموزشی "کابل های خودنگه دار در شبکه های توزیع نیرو" توسط موننکو ایران

در تاریخ 26 تیرماه سال جاری، دوره آموزشی "کابلهای خودنگه دار در شبکه های توزیع نیرو" توسط این مهندسین مشاور جهت کارشناسان شرکت توزیع استان آذربایجان غربی بصورت مجازی برگزار گردید. دوره مذکور مرتبط با پروژه "طراحی پروژه های سرمایه ای، طرح هاي تملک دارایی و نیرو رسانی در محدوده شهرستان ارومیه" به کارفرمایی شرکت توزیع استان آذربایجان غربی و شامل مباحث زیر بوده است:

 • مفاهیم اصلی و فلسفه استفاده از کابل خود نگهدار در شبکه های توزیع نیرو
 • کاربرد کابل خودنگه دار
 • ساختار کابلهای خود نگهدار
 • بررسی مشخصات فنی کابلهای خودنگهدار
 • بررسی ساختار سیم نگهدارنده
 • مشخصات و ساختار عایق کابل خودنگه دار
 • یراق آلات شامل کلمپها، کانکتورها، قلاب ها، کلید فیوزها، بوش کابل خودنگه دار و سیم نگه دارنده
 • ابزارهای مورد نیاز اجرای کابل خودنگه دار
 • سرکابل و مفصل کابل خودنگه دار فشار متوسط
 • مراحل کابل کشی و نکات اجرایی کابل خودنگه دار
 • نمونه کارهای انجام شده با کابل خودنگه دار