خدمات مشاوره نظارت عالیه مهندسی در ایستگاه ذخیره سازی LNG و تبدیل LNG به گاز طبیعی به ظرفیت 7/5 میلیون تن در سال جهت تزریق به خط سراسری گاز در كشور بنگلادش

خدمات مشاوره نظارت عالیه مهندسی در ایستگاه ذخیره سازی LNG و تبدیل LNG به گاز طبیعی به ظرفیت 7/5 میلیون تن در سال جهت تزریق به خط سراسری گاز در كشور بنگلادش

تاریخ شروع: 2017
تاریخ پایان: 2021

كارفرمای اصلی: شركت RPGCL بنگلادش
مكان: بنگلادش
ظرفیت ایستگاه : 7.5 میلیون تن در سال معادل با 1000 میلیون فوت مكعب در سال گاز طبیعی
مشاور طراح : شركت گاز توكیو ژاپن
مشاور عالیه : مهندسین مشاور موننكو ایران

 

شرح خدمات :

ارائه خدمات مشاوره نظارت عالیه مهندسی در دو ایستگاه تخلیه و ذخیره سازی LNG و تبدیل به گاز طبیعی جهت تزریق به خط سراسری گاز در كشور بنگلادش

 

اهمیت پروژه:

با توجه به توسعه و رشد كشور بنگلادش و نیاز این كشور به ایجاد نیروگاه ها و تأسیسات صنعتی، سوخت گاز به عنوان سوخت اصلی جهت تولید انرژی بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا ایجاد دو ایستگاه تبدیل گاز مایع (LNG ) به گاز طبیعی جهت تزریق به شبكه گاز سراسری این كشور و استفاده از آن در منابع این كشور بسیار حائز اهمیت می باشد.