حضور موننکو ایران در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

حضور موننکو ایران در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

موننکو ایران در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران که از 23 الی 26 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار مي گردد با در اختیار داشتن یک کانتر اختصاصی در غرفه گروه مپنا پاسخگوی حاضران و بازدیدکنندگان خواهد بود.